Stockholm Makerspace

Startpaket

650 SEK 
Vårt startpaket!

Väljer du detta alternativ så får du ett medlemskap som gäller 365 dagar och 2 månaders (60 dagars) labbavgift till ett rabatterat pris.

Startpaketet är endast giltigt för nyblivna labbmedlemmar.


Om du inte sedan tidigare har en nyckeltagg så får du efter du har köpt detta erbjudande komma ner på en nyckelutlämningskväll (ca en var annan till var tredje vecka, du hittar dessa i kalendariet på makerspace.se) där du hämtar din nyckel och aktiverar ditt labbmedlemskap. Kalendaret uppdateras månatligen, om du inte finner några inplanerade nyckelutlämningskvällar så kolla igen några dagar senare.

***

Our starter pack!

Choose this alternative to get a membership for 365 days plus 2 months (60 days) of lab access at a discounted price.
The starter pack is only available to new members.

If you don't already have a key, you will get one along with this purchase when you come by our key handout events. This is called "nyckelutlämningskväll" and occur every 2-3 weeks. Check the calendar on makerspace.se for planned future events. The calendar is updated every month, check back later if no nyckelutlämningskväll have been scheduled.