Stockholm Makerspace

Stål 100g

4 SEK 
OBS. Allt förbrukningsmaterial säljs endast till labbmedlemmar i Stockholm Makerspace och endast på plats, vi säljer inget till extern part och skickar inget. OBS.

Stål (alla typer) köpt på spacet, pris per 100g, avrunda uppåt till närmaste 100g.