Stockholm Makerspace

Stål 100g

4 SEK
Stål (alla typer) köpt på spacet, pris per 100g, avrunda uppåt till närmaste 100g.