Stockholm Makerspace

Stämpelgummi

100 SEK 
OBS. Allt förbrukningsmaterial säljs endast till labbmedlemmar i Stockholm Makerspace och endast på plats, vi säljer inget till extern part och skickar inget. OBS.

A5 ark av stämpelgummi för användning i vår laserskärare.