Stockholm Makerspace

Mässing 100g

7.50 SEK 
OBS. Allt förbrukningsmaterial säljs endast till labbmedlemmar i Stockholm Makerspace och endast på plats, vi säljer inget till extern part och skickar inget. OBS.

Mässing köpt på spacet, pris per 100g, avrunda uppåt till närmaste 100g.