Stockholm Makerspace

Labbavgift 12 Månader

3600 SEK
12 Månaders Labbaccess

Om du redan har en nyckeltagg aktiveras din labbavgift vid nästa nyckelutlämning (du behöver inte vara närvarande) och läggs till som 30 dagar från och med utgången av din nuvarande labbavgift, eller som 30 dagar från nyckelutlämningens datum om den har gått ut, så vi rekommenderar att du betalar redan innan vi hinner avaktivera din tidigare period för att undvika avbrott och samtidigt få minsta möjliga manuella hantering.

Om du inte sedan tidigare har en nyckeltagg så har du en startperiod på 10 dagar där du får komma ner på en nyckelutlämningskväll varpå labbavgiften aktiveras i 30 dagar från och med att du får ut din nyckeltagg, om du inte hämtar ut taggen inom dessa 10 dagar så aktiveras labbavgiften oavsett efter denna startperiod.