Stockholm Makerspace

Akrylplast 100g

5 SEK 
OBS. Allt förbrukningsmaterial säljs endast till labbmedlemmar i Stockholm Makerspace och endast på plats, vi säljer inget till extern part och skickar inget. OBS.

Akrylplast köpt på spacet, pris per 100g, avrunda uppåt till närmaste 100g.
Skivor i varierande dimensioner och tjocklekar. Till exempel för användning i laserskäraren,

Finns i dedikerade pallar bredvid laserskäraren.

OBS För 20mm tjocka akrylplast-skivor, se separat produkt.